Podziękowania - unser Dank - Thanks
Dodane przez Remek dnia Maja 30 2011 01:34:11
Rdzeniem, od którego powstał ten katalog internetowy, były zdjęcia z dużej kolekcji WHW Roberta Adamowicza ze Szczecina, uzupełnione pojedynczymi zdjęciami z kolekcji Roberta Paducha ze Stargardu.

Jednak jego dalszy rozwój jest możliwy tylko dzięki pomocy naszych Szanownych Dobrodziejów, którzy zechcieli przyłączyć się do projektu i czynnie nas wsparli, udostępniając swoje zdjęcia i skany. Dzięki nim ten katalog wciąż się rozrasta i może służyć innym Kolekcjonerom i Odkrywcom, którzy odwiedzają nas w internecie.

Autorzy strony dziękują za współpracę i udostępnienie zbiorów:

Kolekcjonerom ze Stargardu: Romanowi Haczykowi i Dariuszowi Cielniakowi

Muzeum w Stargardzie

Muzeum Broni i Militariów w Lubawie

Panu Andrzejowi Kocur ze Sklepu Kolekcjoner w Szczecinie - sklepkolekcjoner.pl

Kolekcjonerowi z Ożarowa Mazowieckiego: Tomaszowi Wronowskiemu

Kolekcjonerom ze Szczecina: Józefowi Tarkowskiemu, Krzysztofowi Mum, Sławomirowi Dowlarzowi i Zbigniewowi Tarnowskiemu

Kolekcjonerowi z Berlina / Sammler aus Berlin: Markus Fabian

Kolekcjonerom z Gorzowa Wielkopolskiego: Januszowi Domereckiemu i Arkadiuszowi Więckowskiemu

Kolekcjonerowi z Polic - Jackowi Porzezińskiemu ze Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb" - www.skarb.police.pl

Kolekcjonerowi z Luxemburga / Sammler aus Luxemburg - Guy aus Luxemburg

Kolekcjonerowi z Połczyna: Grzegorzowi Dunderowi

Kolekcjonerowi z Pierwoszyna: Piotrowi Mazurowi

Kolekcjonerowi z Warszawy: Maćkowi Zabojszczowi

Kolekcjonerowi z Drawska Pomorskiego: Pawłowi Nowakowskiemu

Kolekcjonerom - naszym Czytelnikom w internecie: Romanowi Bromboszczowi i Filipowi Wegnerowi


Rozszerzona zawartość newsa